SINDICATOS FILIADOS

SINDIBRAS

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Distrito Federal

SETCEG

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Goiás

SETRAN

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Anápolis

SETCESG

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Encomenda do Sudoeste Goiano

SINDICArGA TO

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Tocantins